Ochrana osobních údajů

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti zpracování osobních údajů prováděné společností AJAS Corporation s.r.o., se sídlem Hlavní 227, 250 82 Tuklaty, Česká republika, IČ: 063 81 383, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 281283, a to bez ohledu na to, zda jsou osobní údaje poskytovány a zpracovávány prostřednictvím webové stránky www.chcibytvidet.cz nebo v sídle společnosti.

1. Ochrana osobních údajů

Při vyplnění kontaktních formulářů na našich webových stránkách poskytujete společnosti AJAS Corporation s.r.o. některé Vaše osobní údaje.

Jedná se o:

 • jméno a příjmení
 • email
 • telefonní číslo

Některé údaje jsou získávány automaticky v souvislosti s používáním webové stránky. Jedná se o:

 • typ prohlížeče
 • IP adresu
 • zařízení
 • operační systém
 • informace získávané pomocí cookies a podobně

Uvedené informace jsou získávány prostřednictvím cookies, o kterém jste byli informováni ihned po příchodu na webovou stránku.

2. Jak využíváme Vaše osobní a další údaje?

Osobní údaje využíváme především za účelem zpracování Vašeho požadavku, jeho vyřízení a následného navázání kontaktu s Vámi. Další údaje využíváme za účelem zlepšení našich služeb a analýzy chování návštěvníků našich webových stránek.

3. Správa Vašich osobních údajů:

Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno společností AJAS Corporation s.r.o., jakožto správcem osobních údajů. Zpracováním osobních údajů můžeme pověřit i třetí osobu – zpracovatele – a to v rozsahu nutném pro vyřízení daného požadavku.

4. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů¨
 • vyžádat si přístup k Vašim údajům, aktualizovat je nebo opravit
 • požadovat výmaz těchto údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

5. Informace o cookies

Informace o cookies, kódech třetích stran a odkazech na jiné stránky najdete zde.

6. Remarketing

Pro remarketingové účely (zobrazení reklam na služby, o které jste projevili v minulosti zájem) používáme službu AdWords od společnosti Google. Tato služba také funguje na základě informací ze souboru cookies. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace používány k remarketingovým účelům, učiňte prosím odpovídající nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti AJAS Corporation s.r.o. jsou účinné dnem 20.5.2018.

AJAS Corporation s.r.o.

vlastník a provozovatel webové stránky www.chcibytvidet.cz

IČ: 063 81 383

sídlo: Hlavní 227, 250 82 Tuklaty, Česká republika

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 281283