Tvorba, optimalizace a správa PPC kampaní pro společnost autoleasing.sk – aneb jak může pokles znamenat nárůst

Něco o autoleasing.sk

Společnost autoleasing působí na slovenském trhu již od roku 2010, přičemž její hlavní činnost představuje zprostředkování leasingových produktů – především osobní automobily, nákladní a užitkové vozy, ale i stroje a zařízení či motocykly.

Náš cíl

Cílem naší spolupráce s autoleasing.sk je podle zadání klientů vytvářet a spravovat PPC kampaně prostřednictvím Google AdWords, které společnosti přinesou co nejvíc klientů -> to vše při zachování současné výše nákladů na kampaň.

Realizace

Původní PPC kampaně, které jsme probírali od klienta, nepřinášeli požadované výsledky. Proto jsme nejdřív vykonali analýzu příčin slabé výkonnosti PPC kampaní. Testovali jsme různé varianty těchto kampaní. Důležitým přínosem pro nás byli i konzultace ohledem chování zákazníků se samotným klientem.

Ukázalo se, že hlavním problémem byla slabá pozice inzerátů mezi placenými výsledky vyhledávání – před začátkem spolupráce byla průměrná pozice jednotlivých sestav 4,5.

Uživatelé po kliknutí na velké množství konkurenčních webů v některých případech nakonec klikli i na reklamy autoleasing.sk, ale už jenom malé procento z těchto návštěvníků se stalo zákazníky. Proč tomu tak je? Tito návštěvníci totiž předtím jak se dostali na inzerát autoleasing.sk (na 4,5. pozici), vyplnili několik leasingových kalkulaček. Na webu autoleasing.sk už proto po většině neměli chuť vyplňovat další kalkulačku.


Graf návštěvnosti z
PPC kampaní Google

Zvyšováním relevance reklamy a zvolení vhodné automatizované strategie jsme dosáhli průměrnou pozici pro jednotlivé sestavy na úroveň 1,4. Tímto postupem sice došlo k přibližně 50% snížení počtu kliků a celkových návštěvníků webové stránky autoleasing.sk. To však přispělo k tomu, že konverzní poměř se výrazně zvýšil a celkově tak došlo k nárůstu zákazníků u klienta o několik desítek procent, při zachování původního rozpočtu na propagaci.

Více informací o službě, která pomohla autoleasing.sk zvýšit počet klientů